Sänkt kommunalskatt är en rättvisefråga och frihetsfråga!

Umeå kommun har en hög kommunalskatt. Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet.

Av landets 20 största kommuner har alltså Umeå kommun högst kommunalskatt.

Av dessa 20 kommuner är 17 socialdemokratiskt styrda. Övriga S-styrda kommuner har alltså lägre skatt än Umeå. Vi har en högre kommunalskatt i Umeå utan att kunna påvisa någon generellt högre kvalitet i verksamheterna. Kommunalskatten påverkar alla med en inkomst och är den största enskilda utgiften för svenska familjer. Det finns partier som hävdar att det inte går att sänka skatten av ekonomiska skäl. ”Det går inte att hitta pengarna.” Så är det naturligtvis inte. Det handlar om att prioritera. Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. I dessa tider med stigande kostnader för boende, drivmedel, livsmedel och energi så är vikten av sänkt skatt ännu större för kommuninvånarna.

I vårt förslag för år 2024 sänker vi skatten i Umeå kommun med 20 öre och ambitionen är att återkomma med skattesänkningsförslag även kommande år. Medelskattesatsen för landets alla kommuner är 20,88 år 2023. Även efter vår skattesänkning med 20 öre, skulle Umeå kommun alltså ligga 1 kr och 72 öre högre än rikssnittet för landets alla kommuner. Förslaget finansieras bl.a. via ramsänkningar – jmf S/MP – för kommunstyrelsen, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, IF-nämnden samt tekniska nämnden.