Frys biståndet till länder som inte tar emot sina egna medborgare

Den moderatledda regeringen lägger nu om biståndspolitiken. Istället för ett mål om att betala ut så mycket pengar som möjligt fokuserar den nya regeringen på mål om kvalitet, effektivitet och transparens. I Tidöavtalet är man också överens om att det ska gå att villkora delar av bistånd med att mottagarlandet tar ansvar för sina egna medborgare och tar emot dem vid utvisning.

Den som nekas uppehållstillstånd i Sverige ska nämligen återvända till sitt hemland. Idag stannar många istället kvar och blir en del av ett växande skuggsamhälle. Det är fel. Vi vill att den som fått avslag på sin asylansökan lämnar landet.

Om länder inte är intresserade av att göra det som de har en folkrättslig förpliktelse att göra – ta emot sina egna medborgare – då är det fullt rimligt att vi kan ställa krav på dem.

Det är verkligen på tiden!