8 av 10 positiva till införandet av språktest vid nyanställningar inom hemtjänst och äldreomsorg

Bland Umeåborna finns det ett tydligt stöd för språktest vid nyanställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg, för att säkerställa nödvändiga kunskaper i svenska språket. Detta enligt en opinionsmätning som analysföretaget Axiom Insight genomförde förra året. Enligt mätningen så var 85 procent positiva.

Språkkunskaperna bland delar av personalen inom äldreomsorgen är på sina håll bristfälliga, vilket kan leda till risker för äldre. Fler åtgärder måste vidtas för att öka kompetensen hos personalen, där språket är en viktig del. Detta är också en fråga som uppmärksammats på senare år i Umeå kommun.

Moderaterna har tillsammans med övriga borgerliga partier upprepade gånger föreslagit att Umeå kommun borde införa språktest vid nyanställningar inom hemtjänsten och äldreomsorgen.

Redan vid rekrytering av personal så har kommunen ett ansvar att försäkra sig om att den blivande anställde har nödvändiga språkkunskaper. Rekryteringsbehoven är mycket stora, men att sänka kraven på att kunna det svenska språket är inte någon lösning när det utgör en så viktig del av god omvårdnad och patientsäkerhet.

Umeå kommun borde snarast införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst, äldreomsorg och funktionshinderomsorg för att säkerställa att personalen har nödvändiga kunskaper i det svenska språket.