Positivt att Polisen ska få bättre möjligheter att avlyssna gängkriminella

Vi måste vända brottsutvecklingen och den våldsspiral vi ser i Sverige idag. För att förhindra och utreda allvarliga brott ska brottsbekämpande myndigheter få större möjligheter att använda hemliga tvångsmedel, exempelvis hemlig avlyssning.

Regeringen vill att:

🔹 Preventiva tvångsmedel ska få användas i fler fall

🔹 Hemliga tvångsmedel ska få användas för att utreda flera brott vars samlade straffvärde överstiger en viss nivå

🔹 Hemliga tvångsmedel ska få användas för att utreda fler typer av brott

🔹 Tillstånd till hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning ska få knytas till en person i stället för en plats