Det behövs ordning och reda i migrationspolitiken!

Det behövs ordning och reda i migrationspolitiken. Om man åker på semester till sitt hemland, trots att man har fått skydd här på grund av en hotbild i det landet, så finns anledning att se över om allt gått rätt till när tillståndet beviljats. Och har man lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet undanhållit omständigheter när man fått sitt uppehållstillstånd beviljat måste det få konsekvenser. Därför har regeringen gett Migrationsverket i uppdrag att stärka arbetet med återkallelse av uppehålls- och arbetstillstånd.

Mycket bra!