Återigen ett rekordresultat för Umeå kommun – bokslutet för 2022 blev All time high. Självklart går det att sänka kommunalskatten.

Bokslutet för Umeå kommun år 2022 har presenterats denna vecka. Ett rekordresultat. All time high för Umeå kommun. Nästan 1,2 miljarder kr i plusresultat, inräknat de kommunala bolagen för år 2022.

Samtidigt är umeåborna extremt hårt beskattade, jämfört med kommuninvånare i övriga landet.

Självklart finns det utrymme att sänka kommunalskatten i Umeå, oavsett om det för stunden råder lågkonjunktur eller högkonjunktur.

Moderaterna vill successivt sänka Umeås höga kommunalskatt. Att sänka skatten är en frihets- och rättvisefråga.