M: Umeå kommun borde erbjuda SFI till ukrainska flyktingar

Ukrainska flyktingar i Sverige har skydd enligt massflyktsdirektivet. Till skillnad från andra grupper med uppehållstillstånd har de inte rätt till undervisning i Svenska för invandrare (SFI).

Flera kommuner i landet har valt att erbjuda ukrainska flyktingar SFI-undervisning. Moderaterna vill att Umeå kommun också ska erbjuda ukrainska flyktingar SFI-undervisning och har därför lämnat in ett nämndinitiativ till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Att lära sig det svenska språket är grundläggande för att komma in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.