Ett starkt stöd för kamerabevakning!

Tidigare i veckan skickade vi ut detta pressmeddelande. Dessvärre verkar inte lokalmedia ha brytt sig om nyheten, men vi får sprida den på annat sätt helt enkelt. Däribland via bloggen.

Pressmeddelande 2022-08-17

Ny opinionsmätning: 7 av 10 Umeåbor positiva till kamerabevakning

Bland Umeåborna finns det ett starkt stöd för kamerabevakning i det offentliga rummet. Detta enligt en opinionsmätning som analysföretaget Axiom Insight genomfört under sommaren.

Kamerabevakning är en omdebatterad fråga. Polisen har under mandatperioden satt upp övervakningskameror i centrala Umeå, Ålidhem och Ersboda. Grova våldsbrott, delvis öppen narkotikaförsäljning, stölder, skottlossningar på vissa områden liksom annan brottslighet var bidragande till att polisen satte upp kameror.

Moderaterna i Umeå har upprepade gånger föreslagit att även kommunen borde sätta upp bevakningskameror på brottsutsatta platser i det offentliga rummet.

Nu visar det sig att det finns ett mycket starkt stöd bland allmänheten i Umeå för kamerabevakning. Detta enligt en opinionsmätning som publicerades under onsdagen.

Frågan som ställdes av Axiom var ”Vad är din inställning till kamerabevakning på brottsutsatta platser?”.

Enligt mätningen så var sammantaget 72 procent positiva. 41 procent svarade ”mycket positiv”, och 31 svarade ”ganska positiv”. 7 procent var ”mycket negativ”, 9 procent var ”ganska negativ” och 12 procent svarade ”varken eller”. Mätningen är beställd av Moderaterna.

Det moderata kommunalrådet Anders Ågren välkomnar resultatet i undersökningen.

– Vi moderater driver frågan om ökad kamerabevakning sedan länge i Umeå. Det känns bra att vi så tydligt har stöd av Umeåborna. Vi vet sedan tidigare av nationella mätningar att stödet bland svenska folket är starkt för detta. Men det är positivt att vi nu även fått en lokal mätning, som visar stämningen här, säger Anders Ågren i en kommentar.

– Umeå kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp bevakningskameror. Det kan gälla såväl centrala Umeå som andra stadsdelar. Detta för att avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt av brott, samt öka tryggheten då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen. Kommunens kamerabevakning ska vara ett komplement till de områden som polisen redan övervakar, fortsätter Ågren.

Enligt Moderaterna ska bevakningskameror ses som ett komplement till fler patrullerande poliser på gator och torg, vilket också är viktigt.

Ökad kamerabevakning finns med som en av 55 punkter i Moderaternas lokala valmanifest i Umeå.