M: 280 fler poliser till Västerbotten, varav 120 nya poliser till Umeå

Igår hade vi i Umeå besök av Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell. Jag och Forssell besökte tillsammans Polisen, för att lite senare ha en pressträff i centrum.

Forssell presenterade där hur många fler poliser det blir med Moderaternas politik. Sverige är ju hårt drabbat av brottsligheten som sprider sig till olika delar av landet. Hittills i år har 43 dödsskjutningar ägt rum, vilket är en kraftig ökning från förra årets höga nivåer med totalt 45 dödsskjutningar. Situationen är allvarlig och kräver fler poliser.

Moderaternas nya polismål innebär ytterligare 120 nya poliser till Umeå och sammanlagt 280 i hela Västerbotten.

Moderaternas förslag

  • Nytt polismål. Polistätheten ska motsvara EU:s snittnivå. Det innebär ca 120 fler poliser i Umeå kommun.
  • Höjda polislöner. Moderaterna satsar 400 miljoner kronor i det gemensamma budgetalternativet med SD och KD riksdagen beslutade om i höstas. Vi fortsätter därmed den särskilda lönesatsning som påbörjades i M/KD-budgeten från 2019.
  • Betald polisutbildning. Den som utbildar sig till polis ska få sina CSN-lån avskrivna efter fem års arbete som polis.

Moderaternas nya polismål innebär att 120 nya poliser kommer vara verksamma i Umeå kommun år 2028. För att detta ska var möjligt måste polisyrket bli mer attraktivt. I vårt gemensamma budgetalternativ med SD och KD avsätter vi 400 miljoner kronor för en riktad satsning för höjda polislöner. Moderaterna fortsätter därmed med den särskilda lönesatsning som påbörjades med M/KD-budgeten för 2019.

Moderaterna vill därutöver ge Polismyndigheten i uppdrag att särskilt prioritera fler poliser i yttre tjänst. Vidare vill Moderaterna se bättre verktyg för poliserna för att de lättare ska klara sin uppgift, såsom fler övervakningskameror och mer resurser för att komma åt flaskhalsar som uppstår hos exempelvis Nationellt Forensiskt Centrum (NFC).

Moderaterna – partiet för lag och ordning!