Utan bönder – ingen beredskap!

En fungerande livsmedelsförsörjning är grundläggande för att samhället ska fungera i såväl fredstid som i kris eller krig. Det är ett nationellt, regionalt och lokalt intresse att värna de svenska bönderna.

Sveriges självförsörjning av livsmedel är bland de lägsta inom hela Europa och fortsätter att sjunka på grund av dålig lönsamhet för svenska bönder. Enligt Jordbruksverket ligger vår självförsörjning i realiteten under 50 procent.

Svensk mjölk- och köttproduktion har betydligt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. I Västerbotten finns det goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad som görs idag.

Moderaterna värnar det svenska jordbruket. Bland våra nationella och lokala förslag:

  • Minska regelkrånglet och byråkratin.
  • Sänk diesel- och bensinpriset.
  • Bygg beredskapslager med livsmedel.
  • Öka andelen lokalproducerad mat i upphandlingarna. Ambition ska vara endast lokalproducerat kött till skola och äldreomsorg.
  • Värna produktiv jordbruksmark från exploatering, då den kommer att behövas för böndernas arbete med att öka länets och landets självförsörjningsgrad.

Utan bönder – ingen beredskap!