55 förslag för att utveckla Umeå – Moderaterna satsar på både stad och landsbygd

Då har vi presenterat vårt lokala valmanifest. Lägger upp det pressmeddelande som skickades ut tidigare idag.

Pressmeddelande 220811:

55 förslag för att utveckla Umeå – Moderaterna satsar på både stad och landsbygd

Med 31 dagar kvar till valdagen presenterade på torsdagen det moderata kommunalrådet Anders Ågren partiets lokala valmanifest i Umeå – ”Tillväxt, välfärd och trygghet – för både stad och landsbygd”

Moderaterna har redan startat sin valrörelse i Umeå. Kampanjer med dörrknackning och materialutdelning är i gång, liksom ett intensivt arbete på sociala medier som har pågått en betydligt längre tid. Det är 61 personer som ställer upp på den moderata valsedeln i Umeå, vilket är ett rekord i modern tid för partiet.

– Enighet ger styrka. Vi är många moderata kandidater som jobbar stenhårt för maktskifte lokalt, regionalt och nationellt! De rödgröna är starka i Umeå, men vi har ett moderat parti i stark medvind och en samlad Allians med erfarna företrädare och god stämning. Sociala medier spås få en stor betydelse i denna valrörelse, och i Umeå är vi moderater överlägsna med absolut störst genomslag. Så vi är taggade, samspelta och på offensiven, säger Ågren i en kommentar.

Valmanifestet är det mest omfattande moderata valmanifestet i Umeå på 30 år. Det kan sammanfattas som klassisk borgerlig politik och spänner över flera övergripande områden. 55 punkter lyfts fram. Där återfinns exempelvis förslag för ett tredubblat bostadsbyggande, sänkt kommunalskatt, bättre företagsklimat, valfrihet inom välfärden och ett batteri av trygghetsåtgärder. Ett ökat fokus på landsbygden jämfört med tidigare val kan också noteras i det moderata valmanifestet.

– Jag är stolt över att presentera vårt lokala valmanifest, som vi har jobbat med det senaste året. Det är tydlig och framgångsrik moderat politik: trygghet, företagande, sänkt skatt, tillväxt för både stad och landsbygd, kvalitet inom äldreomsorgen och en skola med ordning och reda, fortsätter Ågren.

Trygghetsfrågorna, som har debatterats mycket i Umeå under mandatperioden, har en central roll även i årets valrörelse. För att motverka otryggheten och bekämpa brottsligheten föreslås offentlig kamerabevakning, kommunala ordningsvakter, tiggeriförbud och insatser mot narkotika.

Samtidigt vill Moderaterna att Umeå kommun ska lyckas erbjuda Sveriges bästa skola och äldreomsorg. Flera åtgärder presenteras för att nå detta. På utbildningsområdet föreslår Moderaterna mindre barngrupper i förskolan, betyg och ordningsomdömen från årskurs 4, samt avlastning av lärarna genom inrättande av lärarassistenter.

Inom äldreomsorgen så vill man bland annat öka tillgången på särskilda boenden, senior- och trygghetsboenden. Ökade resurser för grundbemanning inom äldreomsorgen, språktest vid nyanställningar och en central trygghetsinspektion för att garantera att de äldre får högsta tänkbara kvalitet på omsorg och bemötande, är några fler av Moderaternas förslag.

På miljö- och klimatområdet är det en lång rad av förslag, däribland fortsatta satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Man vill bygga ut laddinfrastrukturen i kommunen för att underlätta elektrifieringen. Samtidigt understryker Moderaterna att alla trafikslag, även bil, måste ha god framkomlighet i Umeå. Här ser man en tydlig skiljelinje gentemot de partier, däribland Vänsterpartiet, som har förklarat att man vill begränsa eller rent utav förbjuda bilar i centrala Umeå.

En annan åtgärd som partiet lyfter fram inför den kommande mandatperioden är infångning och lagring av koldioxid (CCS). Moderaterna är positiva till ny teknik och de kommunala bolagen ska arbeta vidare med en pilotanläggning avseende CCS.

Moderaterna presenterar även ett helt nytt avsnitt gällande beredskapsfrågor. Den civila beredskapen har länge försummats och vid planeringen av bostadsområden måste även behovet av skyddsrum tas i beaktande. Moderaterna vill också söka samverkan med grannkommuner och regionen i syfte att upprätta livsmedelslager i händelse av kris eller krig. Man understryker också vikten av goda förutsättningar för bönderna och att kommunen måste göra sitt för att underlätta.

Partiet vill värna produktiv jordbruksmark från exploatering, då den kommer att behövas för böndernas arbete med att öka länets och landets självförsörjningsgrad. Moderaterna i Umeå kommer också fortsatt att arbeta för att återetablera ett regemente i Umeå.

Det är 31 dagar kvar till valdagen. Moderaterna kommer på fredag kl. 17.00 att börja sätta upp sina valskyltar runt om i kommunen, och på måndag är det sedan invigning för partiernas valstugor på Rådhustorget i Umeå.

Valrörelsen i Umeå är här – såväl på sociala medier som på gator och torg.