Moderaterna: 55 punkter för ett bättre Umeå

Moderaterna har sedan tidigare startat valrörelsen i Umeå. Kampanjer med dörrknackning och materialutdelning är i gång, liksom ett intensivt arbete på sociala medier. I årets val så har vi rekordmånga kandidater – 61 personer – som ställer upp på den moderata valsedeln i Umeå.

Nu har vi även presenterat vårt lokala valmanifest för Umeå. Det är ett omfattande valmanifest med 55 punkter, som sträcker sig över flera områden.

Tre huvudfrågor inför valet:

✅ Prioritera kärnverksamheten – skola och äldreomsorg

Vi prioriterar skolan och äldreomsorgen före annat. Det viktigaste är att erbjuda våra unga en bra skolgång. Kunskap och ordning ska stå i centrum. Det ska också vara tryggt att åldras i vår kommun. Det ska vara en rättighet för äldre att beredas plats på ett boende, när man känner sig otrygg och blir sjuk. En omsorg som ska präglas av hög kvalitet och ett värdigt bemötande.

✅ Ökat bostadsbyggandet i hela kommunen – både landsbygd och stad

Det råder bostadsbrist i Umeå. Det är ett hot mot Umeås tillväxt. Det skulle behövas en tredubbling av takten på nyproduktion av bostäder för att nå kommunens mål. Vi måste öppna upp fler områden för byggnation av bostäder. Tillväxten och nyproduktionen av bostäder måste också komma både landsbygd och stad till del. Vi behöver fler småhus, fler hyreslägenheter, fler bostadsrätter. I hela kommunen.

✅ Fler insatser för ett tryggare Umeå

Mer än var tredje kvinna i Umeå väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Så kan vi inte ha det. Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen. Anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå. Förbättra belysning i parker och utmed gång- och cykelvägar.

En länk till hela vårt valmanifest finns i kommentarsfältet.

Det är dags för en borgerlig valseger, såväl nationellt som lokalt!