Umeå kommun borde göra mer för att motverka hedersförtryck!

Umeå kommun borde göra mer för att motverka hedersrealterat våld och förtryck. VK hade en artikel om detta igår, och de brister man i olika sammanhang sett i Umeå.

Jag kan bara instämma. Så sent som i samband med juni fullmäktige hade vi från de fyra borgerliga partierna ett förslag om detta som blev nedröstat.

Vi föreslog att för- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt individ- och familjenämnden skulle få i uppdrag att stärka kunskapsnivån inom hedersrelaterat våld och förtryck genom att göra nödvändiga granskningar, utbildningsinsatser samt handlingsplaner inom förvaltningarna. Något som helt uppenbart behövs.

Vi fick även stöd av AP och SD, men de rödgröna röstade ned förslaget vid voteringen med siffrorna 35-30.

Men behovet av att förstärka insatserna mot hedersförtryck kvarstår!