Umeå behöver en ny centralt placerad gästhamn!

Kritiken mot Umeå kommun gällande båtlivet är årligen återkommande. Så också när vi läser dagens VK. Vi skulle behöva samla oss över partigränserna en gång för alla, och ta ett helhetsgrepp tillsammans med företrädare för båtlivet. Tyvärr finns det ett påfallande ointresse gällande bl.a. båtlivets förutsättningar i Umeå, vilket är synd.

Båtturismen är för många svenskar en viktig del av sommarlivet. Umeåborna är inget undantag. Tyvärr har vårt län en dålig placering när det gäller gästnätter i hamnar. Till viss del kan detta bero på vår begränsade skärgård, men det är inte den enda förklaringen.

Den uteblivna satsningen på gästhamnar är även den starkt bidragande till den dåliga placeringen. Detta gäller förvisso inte bara situationen i centrala Umeå, utan är gällande för hela Umeåregionens kustremsa.

Moderaterna vill bland annat förverkliga planerna på en ny gästhamn, centralt placerad i Umeå. Det finns med i vårt senaste valmanifest och det fanns även med som förslag i samband med budgetfullmäktige i juni 2022. Då som ett gemensamt uppdrag tillsammans med övriga borgerliga partier. Här vill vi möjliggöra en gästhamn, driven och finansierad av privata aktörer.

Vi ska även se till att vårda det båtliv som redan finns idag. Handeln i Umeå går miste om många ”turistkronor”, när många med båt istället under sommaren väljer bort Umeå och åker vidare norrut eller söderut. Allt för få har genom åren stannat till i Umeå pga bristen på gästbryggor, centralt belägen gästhamn och ändamålsenlig service.