Nej till återinförd fastighetsskatt!

En majoritet av S-politikerna ute i landets kommuner vill återinföra fastighetsskatten. Lägg till att MP och V vill detsamma. Men en majoritet av svenskarna säger nej. Inte konstigt.

Det är inga småsummor vi talar om. Det finns nio olika förslag från utredningar och politiska partier på ett återinförande. Dessutom föreslås att bostadsrätter ska inkluderas.

En återinförd fastighetsskatt kommer att leda till att människor som saknar tillräckliga inkomster för att betala skatten kommer att tvingas flytta ifrån sina hem. Ett hem som man dessutom redan har betalat för med hårt beskattade pengar.

Många umeåbor skulle drabbas hårt av detta.

Med en borgerlig regering blir det ingen fastighetsskatt. Det är ett löfte.