Återupprätta tryggheten!

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vi har förslagen för att få ordning på Sverige – för att återupprätta tryggheten och bekämpa brottsligheten.

 • Bland våra förslag, såväl nationella som lokala:
 • Stärk rättsväsendet med pengar och fler verktyg
 • Se till att det finns fler poliser på gator och torg
 • Utvisa utländska brottslingar
 • Hårdare straff: dubbla straff för gängkriminella, slopad mängdrabatt och slopad ungdomsrabatt
 • Satsa mer på skolan, så att eleverna ges möjlighet att klara kunskapskraven och får en bra start i livet
 • Säkerställa att skolan är en trygg och drogfri miljö, exempelvis med slumpvisa drogtester och vid behov rondering med narkotikahundar
 • Alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen måste polisanmälas, vilket tyvärr inte sker idag.
 • Sätta upp bevakningskameror på brottsutsatta platser
 • Anlita ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i kommunen.
 • Fortsatta satsningar på ett brett förebyggande arbete i kommunen
 • Säkerställa en god belysning utmed gång- och cykelvägar samt i kommunens parker