100 procent ekologiskt blev 100 procent katastrof

Expressens ledarsida uppmärksammar idag den katastrofala fokuseringen på ekologiska livsmedel. Mycket bra!

“100 procent ekologiskt blev 100 procent katastrof på Sri Lanka. Svenska politiker borde ta lärdom.”

Det är välkommet klarspråk.

Ekologiskt leder till att mindre livsmedel produceras på samma areal, och är inte bättre för klimatet än konventionellt lantbruk. Ändå envisas vissa partier och politiker med att försöka styra över produktionen till ekologiska livsmedel. Även i Sverige.

Ett rent vansinne.

Detta har vi moderater uppmärksammat även lokalt och regionalt här i Västerbotten.

Moderaterna i Umeå driver frågan om att öka andelen lokalproducerat i Umeå kommuns upphandlingar. Att köpa mer närproducerade livsmedel stärker det lokala näringslivet och bidrar till att hålla landsbygden levande.

När fullmäktige för två år sedan beslutade om nya miljömål för Umeå kommun, så röstade Moderaterna nej till målsättningen att kommunen år 2025 ska erbjuda minst 50 procent ekologiska livsmedel i Umeå kommuns verksamheter. Vi moderater lade även förslag om att kravet på ekologiska livsmedel skulle utgå, vid den senaste livsmedelsupphandlingen för Umeå kommun hösten 2019. Tyvärr ville en majoritet annorlunda i båda fallen.

Umeå kommun borde fokusera på att öka inköpen av lokalproducerade livsmedel. Och stryka målsättningen om ekologiska livsmedel.

Vi måste öka självförsörjningsgraden och öka livsmedelsproduktionen i Sverige. Ekologiska livsmedel motverkar denna ambition.