Med de borgerliga partierna för ett bättre företagsklimat i Umeå!

Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor väljer att flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Att Umeå fortsätter att hamna på mediokra placeringar, år 2021 plats 179 i Svenskt Näringslivs kommunranking, är något som signalerar behovet av förändring. I undersökningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2021 – hamnar Umeå på plats 131 av 189 kommuner.

Alliansens ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. När lokala företagare får frågan om vad som borde förbättras är de främsta svaren: Snabbare handläggning (47%), bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare (41%), fler bostäder (41%), anpassa utbildningen efter företagens kompetensbehov (38%) och bättre dialog mellan kommunen och företagen (34%).

För att nå kommunens tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen, främst inom tjänstesektorn. Umeå har som kunskapsnav utomordentliga möjligheter att bidra till en för Sverige och regionen nödvändig utveckling. För att uppnå kommunens tillväxtmål är det helt nödvändigt att näringslivet expanderar snabbare än tidigare, vilket gör Umeå till en, även i framtiden, konkurrenskraftig kommun med hög sysselsättningstillväxt och kraftig tillväxt av nya företag. Flera av de nya företagen är spjutspetsföretag med unika produkter i nya och snabbt växande branscher. De etablerade tillverkningsindustrierna hävdar sig väl.

Det är även av central vikt att få fler personer att starta företag, att befintliga företag växer och att fler företag väljer Umeå som lokaliseringsort. En ytterst viktig del i den fortsatta utvecklingen är att bli bättre på att attrahera riskkapital till vår kommun och region.

Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Kommunen kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Förkorta handläggningstider, inför utmaningsrätt, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens, genomföra fler upphandlingar och sänka kommunalskatten.

En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt. Idag saknar Umeå kommun fortfarande mark att erbjuda för mer ytkrävande etableringar, då trycket på detta är hårt. Detta ska åtgärdas snarast.

Ett enkelt och effektivt sätt att göra det mer attraktivt att starta upp och driva företag i kommunen är att införa Rättviksmodellen. Med en väg in, mindre byråkrati och enklare regler är det ett sätt att slipa ner trösklarna. Det handlar bland annat om att ta bort förskottsbetalning för tillsyn, och istället införa rådgivande samtal och faktura i efterskott.