Öppna upp fler områden för byggnation av bostäder i Umeå!

Det blev en bra debatt igår under budgetfullmäktige, som tydliggjorde skillnaderna mellan de politiska huvudalternativen i Umeå. Jag är glad att Allianspartierna i Umeå efter fyra år enats om ett gemensamt budgetalternativ gentemot S/MP, även om det var väntat att vi skulle förlora i slutvoteringen. Detta efter att Vänsterpartiet i fredags meddelade att de och S/MP hade gjort en överenskommelse om detta. Det var mycket positivt att vi från de borgerliga partierna lyckades vinna bifall för två av våra uppdrag: dels att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder i Umeå, dels att upphandla mer lokalt producerade livsmedel.