Bilförbud i centrum? Nej tack.

Vänsterpartiet vill förbjuda bilar i centrala Umeå. Deras förslag röstades emellertid ner av en majoritet i fullmäktige igår. Liknande förslag har tidigare förts fram av Miljöpartiet, och då har det gällt förbud för bensin- och dieselbilar.

Införandet av ett bilförbud skulle vara ett dråpslag mot alla bilägare. Bilen är viktig för Umeås invånare och lösningen är inte att försvåra umeåbornas vardag. Bilen är viktig för tillgängligheten till centrum och för en levande stadskärna. Det är helt enkelt inte rimligt att förbjuda biltrafik i centrala Umeå.

Centrum måste vara tillgängligt för såväl cyklister, fotgängare, kollektivtrafikresenärer som bilister.