Inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst, äldreomsorg och funktionshinderomsorg

I tisdags presenterade vi Alliansens förslag till budget för Umeå kommun år 2023. Ett av våra förslag är att införa språktest vid anställning inom bl.a. äldreomsorgen.

Språkkunskaperna inom äldreomsorgen är bristfälliga och det leder till risker för äldre och funktionshindrade. Fler åtgärder måste vidtas för att öka kompetensen hos personalen där språket är en stor del. Redan vid rekrytering av personal så har kommunen ett ansvar att försäkra sig om att den blivande anställde har nödvändiga språkkunskaper. Rekryteringsbehoven är mycket stora, men det är definitivt ingen lösning att sänka kraven på att kunna det svenska språket när det utgör en så viktig del av god omvårdnad och patientsäkerhet. Vi föreslår därför att kommunen inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst, äldreomsorg och funktionshinderomsorg.