Sänk kommunalskatten i Umeå!

Igår presenterade vi vår gemensamma Alliansbudget för Umeå kommun år 2023.

En viktig del i den är förslaget om sänkt kommunalskatt.

Umeå kommun har en hög kommunalskatt. Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet.

Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Av dessa 20 kommuner är 12 socialdemokratiskt styrda. Vi har en betydligt högre kommunalskatt i Umeå utan att kunna påvisa någon generellt högre kvalitet i verksamheterna.

Sänkt skatt är en rättvisefråga.

I vårt förslag för år 2023 sänker vi skatten i Umeå kommun med 10 öre och ambitionen är att återkomma med skattesänkningsförslag även kommande år. Medelskattesatsen för landets alla kommuner är 20,67 år 2022. Även efter vår skattesänkning med 10 öre, skulle Umeå kommun alltså ligga 2 kr och 3 öre högre än rikssnittet för landets alla kommuner.