Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i Umeå

Tidigare denna vecka deltog jag tillsammans med övriga borgerliga gruppledare i en presskonferens där vi presenterade Alliansens budgetförslag för Umeå kommun år 2023.

Ett av våra gemensamma förslag är att införa kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen.

Enligt rapporten Unga20 som offentliggjordes i juni 2021 av Umeå kommun, så uppger 41 procent av tjejerna i åldrarna 13-18 år att de är otrygga när de går hem ensamma på kvällarna. Liknande resultat redovisades när enkäten publicerades för två år sedan. Även då uppgav 41 procent av tjejerna i åldern 13-18 år att de kände sig otrygga när de gick hem ensamma på kvällen. 4 av 10 var rädda för sådant som att bli misshandlade eller våldtagna när de gick hem ensamma.

Mer än var tredje kvinna i Umeå – cirka 40 procent – väljer ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Detta enligt folkhälsoenkäten ”Jämlika liv”, som offentliggjordes i december 2020.  Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet.

Trots goda insatser från både Umeå kommun och Polisen har alltså otryggheten i Umeå fortsatt ligga på en hög nivå.

Alliansen anser att väl avvägd kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser är befogad. Kamerabevakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men är ett värdefullt komplement för att öka tryggheten. Umeå ska vara en trygg stad att vistas i – även på kvällar och nätter.