Åtgärda bostadsbristen i Umeå

I dagens VK skriver jag på insändarplats om vikten av att få fart på bostadsbyggandet. Detta gäller inte minst byggandet av villor och andra småhus.

Bifogas som vanligt nedan.

Vi måste få fart på bostadsbyggandet i Umeå!

Vi har brist på bostäder i Umeå och det är ett stort bekymmer. Umeå kommuns mål är att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten av målet. För år 2021 blev det omkring 600 bostäder och året dessförinnan ca 400 bostäder. Som alltfler uppmärksammar, så är samtidigt utbudet av villor extremt lågt.

I en intervju i VK:s Affärsliv uttalar sig Lars Westin, professor vid Cerum, och pekar på betydelsen av bostadsbyggandet, som det viktigaste för Umeås tillväxt och framtid. Ett stort problem är att det byggs alldeles för lite villor.

Jag kan bara instämma. Under det senaste decenniet har småhusens andel av den totala produktionen legat på låga 17 procent i vår kommun. Umeå måste bli bättre på att erbjuda attraktivt boende i småhus runt om i vår kommun.

Vi moderater lade förra året ett förslag i fullmäktige om att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt möjliggöra en högre takt på byggande av fler småhus (villor, radhus). Detta röstades tyvärr ned. Men behovet kvarstår.

Nyligen lyckades vi i byggnadsnämnden få bifall till ett initiativ, tillsammans med andra partier, om att inleda planarbete för Röbäcksliden och Tegelbruksberget. Detta för att tillskapa fler bostäder.

Småhusen är en viktig, och ibland förbisedd förutsättning, för kommunens utveckling. Många undersökningar genom åren visar att det är just i småhus som en majoritet av befolkningen helst vill bo. I en Sifo-mätning från 2019 så angav 75 procent av svenskarna att de ville bo i villa, radhus eller kedjehus. I en undersökning från Demoskop från år 2019 angav över 70% i åldern 25-49 att de helst ville helst bo i småhus. Så efterfrågan finns.

Det finns en stark efterfrågan på småhus och vi borde snarast öppna upp fler områden för byggande av bostäder i Umeå. Det behövs förvisso mer av allt – både småhus, bostadsrätter och hyresrätter. Men den låga produktionen av småhus sticker ut i sammanhanget.

Anders Ågren

Kommunalråd, M