En politik för mer kärnkraft i Sverige!

Nu presenterar Moderaterna på nationell nivå planen för hur ny kärnkraft ska bli verklighet i Sverige. Det är dags att ge kärnkraften de politiska, juridiska och ekonomiska förutsättningarna som krävs för att nya reaktorer ska komma på plats. Det arbetet kan starta redan i höst. För klimatets och din plånboks skull.

Receptet för klimatsmart, stabil och plånboksvänlig kärnkraft:

✅ Ge ekonomiskt stöd till kärnkraften genom gröna kreditgarantier på 400 miljarder kronor

✅ Ge kärnkraften ekonomisk kompensation för att den ger stabilitet i elsystemet

✅ Gör staten skyldig att ge skadestånd om politiken stänger ned kärnkraften i förtid

✅ Staten ska ta hela kostnadsökningen under konstruktionstiden om politiken inför nya säkerhetskrav

✅ Tillåt ny kärnkraft i hela Sverige, inte bara på dagens tre tillåtna platser

✅ Ta bort förbudet mot fler än max 10 kärnkraftsreaktorer i Sverige

✅ Ändra målet om 100% förnybart till fossilfritt så att även kärnkraften får vara med