Umeå kommun går mot ännu ett ekonomiskt rekordresultat

Tidigare idag hade vi sammanträde med kommunstyrelsens näringslivs- och arbetssutskott. Ett av ärendena gällde den ekonomiska utveckligen januari-april, och av allt att döma går kommunen mot ännu ett år med rekordöverskott.

Under de senaste sex åren har Umeå kommun redovisat positiva resultat. Umeå kommun gick under 2021 plus 484 miljoner kr, vilket var All time high. Tittade man sedan på hela Umeå kommunkoncern (alltså inklusive de kommunala bolagen) så var resultatet plus 705 miljoner kr för år 2021.

Hur ser då läget ut för 2022?

Vi fick som sagt en genomgång vid sammanträdet, och resultatet per sista april är bättre än föregående år, både för UKF-koncernen och kommunen.

Årsprognosen är i samma nivå som resultatet 2021 – såväl för kommunen som de kommunala bolagen.

Umeå kommun har en prognos på +465 miljoner kr, och de kommunala bolagen en prognos på +220 miljoner kr.

Det starka resultatet och prognosen förklaras bland annat av en bättre prognos för skatteintäkterna och de generella statsbidragen, samt överskott i nämnderna.

Däremot så är ju osäkerheten i omvärlden naturligtvis stor, med internationell oro, skenande priser m.m. Detta var också något jag kommenterade när VK ringde efter sammanträdet.

Men hur som helst. Ekonomiska rekordresultat i Umeå år efter år. En till bredden fylld resultatutjämningsreserv som kan användas vid sämre ekonomiska tider. Och en för hög kommunalskatt. Umeåborna tvingas betala mer i skatt än vad som är rimligt.