Anders Ågren

Bilden av norra Sverige

Bilden av norra Sverige. I början av denna vecka samlades de politiska kommunledningarna för de största städerna i norra Sverige till överläggningar på temat “Människor och framtid i norra Sverige”. Vi träffades i Örnsköldsvik, och de städer som fanns på…