Tiggeridebatten även denna gång

 

I dag har vi kommunfullmäktige i Umeå. Även denna gång har frågan om tiggarna varit uppe till debatt, fast denna gång kopplat till en interpellation av Feministiskt Initiativ. De vill mot bakgrund av den debatt som har varit runt de s.k. EU-migranterna hålla en utbildningsdag om ”antiziganism” för alla politiker och kommunanställda i Umeå.

Detta eftersom alla vi som inte tycker som FI uttryckligen anses vara ”okunniga” i ämnet. Suck.

Det här förslaget säger vi moderater nej till. I debatten var det många som svängde fram och tillbaka, men jag försökt för moderaternas del hålla oss till själva sakfrågan. Sedan förra fullmäktige så har det ju dessutom hänt saker på riksplanet.  Minister Åsa Regnér (S), som har samordningsansvar i regeringen för frågan om utsatta EU-medborgare och den nationelle samordnaren Valfridsson – som jag för övrigt träffade i fredags då han var och besökte oss i styrelsen för SKL – har ju i Dagens Nyheter uppmanat svenskar att inte ge pengar direkt tiggarna, utan hellre ge pengar till hjälporganisationer som är verksamma i deras hemländer. Regeringen har också sagt att man vill minska antalet EU-medborgare som tillfälligt vistas här, bland annat behövs tydliga regler för att motverka olovliga bosättningar.

Feministiskt Initiativ, tillsammans med Vänsterpartiet, har inte fått som de vill i denna fråga. Umeå kommun erbjuder varken skolgång eller boende till berörda grupper. Vi har också kunnat se i Dagens Samhälle att i stort sett alla andra stora städer i Sverige har samma hållning som Umeå kommun. Inget kommunalt ansvar varken för boende eller skolgång – endast akuta insatser, eller möjligen hjälp att åka hem till det egna hemlandet.

Jag och Moderaterna säger alltså nej till förslaget att ha en särskild utbildningsdag för förtroendevalda och Umeå kommuns ca 11 000 anställda just om ämnet antiziganism. Är det så att en enskild kommunal verksamhet känner att behovet om fortbildning finns, så får de ordna detta. Om ett politiskt parti upplever att de behöver förkovran i detta, så kan respektive parti använda de pengar som är avsatta för utbildningsändamål i det kommunala partistödet.

Någon generell utbildningsdag, mot bakgrund av de debatter som förs i Umeå, är inte nödvändig.

Det kanske är dags för FI, Vänsterpartiet och andra att acceptera de demokratiska spelreglerna. Ni har inte majoritet för era åsikter, och då kan man heller inte få sin vilja igenom. Annars kanske det skulle vara motiverat för vissa partier att få en utbildningsdag i hur vårt demokratiska styrelseskick fungerar. För här är det uppenbart stora kunskapsluckor.

 

Högre skatter skadligt för Sverige!

I lördagens VK fick jag in följande replik.

 

Högre skatter är skadligt för Sverige!

Klas Viberg skriver i VK (23/9) och påstår felaktigt att jag skulle ha accepterat att det krävs skattehöjningar för att få fart på Sverige. En fullständigt felaktig slutsats. Vi behöver fler jobb – inte högre skatter!

Under Alliansregeringens tid sänktes skatterna. Stora yrkesgrupper, som lärare, poliser och sjuksköterskor, fick alla en månadslön mer i plånboken efter skatt tack vare Alliansen. Pensionärerna fíck också sänkt skatt flera gånger.  Under Alliansens politik blev det 340 000 nya jobb jämfört med när (S) styrde år 2006.  Ju fler som arbetar, desto fler som betalar skatt och kan bidra till skola, vård och omsorg.

Välfärden kräver ökade skatteintäkter för att klara av finansieringen. Vår jobbpolitik ledde till att skatteintäkterna ökade rekordartat. Trots skattesänkningar så blev det rekord i skatteintäkter till kommuner och landsting. Kommunsektorn har aldrig haft så mycket pengar som under Alliansens tid. Detta tack vare vårt fokus på jobben. Ju fler jobb, desto högre skatteintäkter! Socialdemokraternas politik leder till färre jobb, vilket innebär lägre skatteintäkter än vad som annars hade varit möjligt.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Moderaterna i norra Sverige samlas till konferens!

Tidig morgon och på väg till Sundsvall för konferens med de fyra moderata Norrlandsförbunden: Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland. Förtroendevalda på olika nivåer ses för överläggningar och erfarenhetsutbyte.Senast det begav sig sågs vi i Åre men nu är det alltså Västernorrland som står värd för arrangemanget.

Våra landstingspolitiker var på plats redan igår för en särskild träff, men idag börjar den stora konferensen.

Vi kommer att få lyssna till partiledare Anna Kinberg Batra, partisekreterare Tomas Tobé, vår ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson, vår arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson, landsbygdspolitiske talespersonen Ulf Berg och försvarspolitiske talespersonen Hans Wallmark. Vid ett av passen kommer våra riksdagsledamöter, från respektive län, att berätta om det arbete de bedriver i riksdag och utskott.

Ja, det var ett axplock. Vi hörs!

Dags att gå med i NATO!

Skriver på debattplats i dagens Norran, om vikten av att gå med i försvarssamarbetet NATO.

Dags att gå med i NATO!

Vi lever i en allt mer osäker tid. I vårt närområde möts vi av ett öppet aggressivt Ryssland, samtidigt som våldsbejakande islamistiska jihadister står redo att begå terrordåd runt om i världen. Hoten är numera gränslösa. I Mellanöstern är IS på marsch, och de förbrytelser som IS gör sig skyldiga till är fruktansvärda och väldokumenterade. Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt. Det är nu hög tid att gå med i försvarssamarbetet NATO.

Moderaterna i Västerbotten beslutade vid vår länsförbundsstämma i april att jobba aktivt för ett medlemskap i NATO. Det är därför glädjande att vi nu ser en stärkt opinion hos svenska folket för ett medlemskap i NATO. Det är fler svenskar som vill gå med i försvarssamarbetet, än de som säger nej. Bland partierna har det också skett en svängning, och nu är såväl Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern positiva till ett medlemskap.

Ett medlemskap i NATO stärker Sveriges säkerhet i en tid när osäkerheten i vårt närområde blir allt större. Som medlemmar blir vi en del i Natos kollektiva försvar och blir därmed solidariska med 28 andra Natoländer. Det är hög tid att Sverige tar steget!

 

Anders Ågren

Förbundsordförande, Moderaterna i Västerbotten

 

Att leva i en trygg stad ger livskvalitet

IMG_4821

Igår hade vi möte med UmeBrå – Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. I Lindbergs (S) frånvaro var jag ordförande för sammanträdet. Vår brottsförebyggande verksamhet spänner över ett brett fält och jag är mycket glad över det goda samarbete vi har med polisen och andra aktörer. Målet med samarbetet är förstås är att fortsätta göra Umeå till en trygg och attraktiv stad att leva och bo i.

Att leva i en trygg stad ger livskvalitet för invånarna och är samtidigt en stark tillväxtfaktor för en stor stad. Bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare. Men vi får aldrig slå oss till ro och vara nöjda med sakernas tillstånd. Det finns alltid sådant som kan förbätttras. Och att fortsätta arbetet med att utveckla Umeå till en ännu tryggare stad för alla umebor är UmeBrås huvudfokus.

Umeå har landets lägsta brottslighet i förhållande till folkmängd etc. Det ska vi vara tacksamma för – men det krävs fortsatt engagerat arbete från alla inblandade – polis, skola, sociala, föreningar mfl – för att vi ska fortsätta ha den situationen.

Arbete och välfärd hänger ihop!

IMG_0201

I veckans nummer av Umeå Tidning fortsätter jag att kritisera Socialdemokraternas ambition i Umeå att göra experiment med sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön. Bifogas nedan.

 

Ekonomiskt oansvarigt med 6-timmarsarbetsdag!

Umeå kommun ska tydligen göra ett försök med sextimmars arbetsdag på en arbetsplats inom äldreomsorgen. Personalen ska jobba sex timmar, men få betalt för åtta. Socialdemokraterna drev denna fråga i valrörelsen, så man ska ju inte bli förvånad.

Det är högst oansvarigt. För att klara av att finansiera den svenska välfärden på nuvarande nivåer behövs ökade skatteintäkter. Fler jobb, ökad produktivitet och fler arbetade timmar.

Konjunkturinstitutet har analyserat konsekvenserna av arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Det skulle leda till sådant som ”lägre löner, försämrade trygghetssystem och lägre offentlig konsumtion. Servicenivån i skola, vård och omsorg och pensionerna skulle försämras och en stor del av den potentiella tillväxten skulle gå till att betala ökad ledighet i stället för till exempel ökade resurser till välfärden.”

Det här experimentet vill (S) i Umeå genomföra i den kommunala verksamheten. Det finns inga vetenskapliga belägg för att sextimmarsarbetsdag minskar sjukfrånvaron. TCO skrev förra året en debattartikel där de bestämt tog avstånd från förslaget med sextimmarsarbetsdag – de utvärderingar som gjorts av olika försök med arbetstidsförkortningar visar förvisso att de som får kortare arbetstid upplever ett ökat välmående. Studierna ger dock inte belägg för att hälsa eller sjukfrånvaro påverkas positivt i sak.

Kommunsektorn står inför betydande ekonomiska utmaningar. Skulle man genomföra detta fullt ut, inom Umeå kommun, så skulle det kosta över 600 miljoner kr årligen att införa en generell arbetstidsförkorning inom förvaltningen (exklusive bolagen). Anser (S) att vi har så gott om pengar, att vi kan satsa miljontals kronor på något som inte ger effekt på sjuktalen? Hur många förskolor, skolor och äldreboenden har ni tänkt lägga ned för att finansiera detta?

Moderaterna ställer inte upp på detta! Umeå kommun har redan gjort ekonomiska underskott, trots betydligt högre skatt än jämförbara kommuner. Nu vill (S) försämra ekonomin ytterligare. Arbete och välfärd hänger ihop, men det verkar tyvärr inte Hans Lindberg & Co förstå.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

 

Nödvändig förändring av Moderaternas migrationspolitik

I valet 2014 tappade Moderaterna tydligt bland svenska väljarna, och en konsekvens blev att Alliansen tappade regeringsmakten. Ett område där vi inte hade tillräckligt stort förtroende var helt uppenbart på området migration och integration.

Den nya partiledningen har tillsatt ett antal arbetsgrupper för att ta utveckla politiken och komma med konstruktiva förslag. Ett av områdena där vi nu ser en tydlig förändring på inriktningen av den moderata politiken är just på migrationsområdet.

Det är hög tid. För egen del har jag vid ett flertal tillfällen lyfte denna fråga i partiet, och jag välkomnar den omsvängning som vi nu sker inom Moderaterna inför partistämman. Att peka på att vi står inför svåra utmaningar är inte intolerans utan realism. Det krävs åtgärder som säkerställer att vårt migrationssystem är hållbart.

Bland de förslag som partistämman inom en månad skall ta ställning till är att istället för att ge permanenta uppehållstillstånd, så är det temporära uppehållstillstånd som ska gälla. Det är absolut nödvändigt. Fler ska också omfattas av försörjningskravet vid anhöriginvandring. Vidare välkomnar jag partiledarens utspel tidigare i veckan omregeringen borde fördela om det svenska biståndet, så att mer pengar går till lägren i bland annat Syriens närområde. Många människor måste nu fly då FN-hjälpen på plats inte fungerar. Där kan betydligt större insatser genomföras. I den akuta situation som råder kan även bli nödvändigt för Sverige att skärpa gränskontrollerna. Svenska kommunerna har också svårt att klara av mottagandet av flyktingar, och en pusselbit för att underlätta blir att utöka den statliga etableringsersättningen från två år till tre år. Bostadsbristen måste också lösas för att klara av mottagandet. Idag råder allvarlig bostadsbrist.

Utgifterna på migrationsområdet har stigit kraftigt och fortsätter att öka. Från Moderaterna så har vi presenterat förslag på besparingar för att begränsa migrationsutgifterna genom ett effektivare mottagande. Förslagen beräknas kunna leda till besparingar på cirka nio miljarder kronor till år 2019. Också betydelsefullt.

Sverige är ett öppet och välkomnande land, men det är inte rimligt att Tyskland och Sverige skall ta en så stor del av det europeiska ansvaret. Det krävs förändringar i stort som smått. Moderaterna ändrar nu i väsentliga delar inriktning på migrationspolitiken. Och det behövs.

Viktigt med fokus på positivt företagsklimat!

Idag blir det en heldag med företagsbesök i Umeå. Vi gör det en gång i månaden med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Med anledning av det kan vi ju också glädjas över den positiva placeringen för Umeå som presenterades igår gällande kommunernas företagsklimat. Umeå klättrade till plats 89. Moderaternas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat., så vi har fortfarande potential för förbättring.

Fler umeåbor i arbete är grunden för allt annat. Varje extra invånare i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det kräver att företagsklimatetet är i världsklass.

Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Inför därför utmaningsrätt, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt. Öppna för mer handelsytor väster om Ersboda/Green-zone. Fortsätt också att stötta inkubatorer som Bic Factory. Detta har vi genom åren finansierat bl.a. via utvecklingsanslaget, och det är naturligtvis en viktig pusselbit. Däremot har vi genom åren haft synpunkter genom åren på hur omfattande utvecklingsanslaget skall vara.

Vi behöver fler privata investerare, fler privata företag som är verksamma i Umeå. Det lägger grunden för en väl utbyggd välfärd.