Viktigt med fokus på positivt företagsklimat!

Idag blir det en heldag med företagsbesök i Umeå. Vi gör det en gång i månaden med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Med anledning av det kan vi ju också glädjas över den positiva placeringen för Umeå som presenterades igår gällande kommunernas företagsklimat. Umeå klättrade till plats 89. Moderaternas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat., så vi har fortfarande potential för förbättring.

Fler umeåbor i arbete är grunden för allt annat. Varje extra invånare i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det kräver att företagsklimatetet är i världsklass.

Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Inför därför utmaningsrätt, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt. Öppna för mer handelsytor väster om Ersboda/Green-zone. Fortsätt också att stötta inkubatorer som Bic Factory. Detta har vi genom åren finansierat bl.a. via utvecklingsanslaget, och det är naturligtvis en viktig pusselbit. Däremot har vi genom åren haft synpunkter genom åren på hur omfattande utvecklingsanslaget skall vara.

Vi behöver fler privata investerare, fler privata företag som är verksamma i Umeå. Det lägger grunden för en väl utbyggd välfärd.