Björkarna längs Rådhusesplanaden får inte riskeras av P-garaget!

Moderaterna är tillsammans med socialdemokraterna de partier som fortfarande ställer sig positiva till planerna på nytt p-garage under Rådhusesplanaden. Men idag höjer vi ett varningens finger. Moderaternas stöd har ända sedan förslaget kom för fem år sedan varit kopplat bl.a. till kravet att stadsbilden med björkallén inte skulle få riskeras.

Jag har på sistone fått signaler om att björkarna, tvärtemot vad som vi fått berättat, inte kommer att kunna leva i den miljö som blir ovanpå p-garaget. Är det på det viset så är det jäkligt allvarligt. Vi moderater accepterar inte ett förslag med p-garage som innebär att björkarna längs Rådhusesplananden försvinner.

Frågan kommer upp på kommunfullmäktige på måndag nästa vecka. Och bifogas nedan.

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s):

Björkarna längs Rådhusesplanaden får inte riskeras av p-garaget!

De fem år gamla planerna på att lösa parkeringsproblematiken i centrum med ett parkeringsgarage under Rådhusesplanaden är nu inne på ännu ett varv i den kommunala beslutsprocessen.

Moderaterna ställde sig tidigt positiva till inriktningen på förslaget om p-garaget, men med ett antal förbehåll. Utöver självklara bedömningsgrunder som miljö- och ekonomiaspekter var en viktig faktor själva påverkan på stadsbilden.

Raderna av björkar längs Rådhusesplananden är ett uppskattat kännetecken för Umeå och påminner om stadens historia samtidigt som det bidrar till stadens identitet och karaktär. Vi moderater meddelade för några år sedan att det positiva ställningstagandet förutsatte att vi även fortsättningsvis kommer att få ha björkarna kvar utmed Rådshusesplananden.

Jag har den senaste tiden mötts av upprepade påståenden om att vi fått felaktig information om björkarnas möjlighet att överleva när man planterar tillbaka dem ovanpå p-garaget.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s):

– Är björkarna utmed Rådhusesplananden i fara om ett P-garage byggs som det är planerat?
– Ligger det något i de påståenden som hävdar att björkar inte kan överleva i de markförhållanden som blir ovanpå p-garaget?

Anders Ågren
Kommunalråd, m