Stockholm, bad och björkar

Är på väg till februarisammanträdet med styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i Stockholm. Utöver styrelsemöte är det partigruppmöte, alliansmöten och träff med statsministerns närmaste rådgivare, statssekreterare HG Wessberg. Åter i Umeå på fredag.

Arbetet med ett nytt badhus i Umeå fortsätter. De två privata aktörerna som kämpar om uppdraget presenterade igår sina fördjupade förslag och i april är avsikten att kommunens näringslivs- och planeringsutskott ska välja ut vem av dem vi arbetar vidare med. Hörde en rolig men också insiktsfull kommentar igår på promenaden hem apropå diskussionen om långbänkar i Umeå. ‘Alla gnäller över långbänkarna i Umeå, men när politikerna äntligen tar beslut om att genomföra det, ja då är SAMMA personer som klagar över långbänkarna emot DET också.’ Well, det kan stämma i vissa fall, i alla fall.

Frågan har ställts om moderaterna nu bytt uppfattning i parkeringsfrågan, apropå min fråga till Holmmlund om björkarna. Svaret är nej. Vi ser fortfarande behovet av att kunna ersätta parkeringsplatserna på kajen med nya, och hittills är p-garaget det enda alternativ som finns. Om det inte tillskapas nya p-platser så är handeln i centrum dödsdömd och kommer konkurreras ut av de externa köpcentra som finns. Och det tror jag faktiskt inte att någon vill. Däremot är det viktigt att det inte råder några oklarheter kring faktaunderlaget. Moderaterna har hela tiden haft ett antal krav beträffande ett positivt ställningstagande till nytt p-garage, däribland att det inte får medföra ett slut på björkarna längs Rådhusesplananden. Detta krav ligger fast, när det en gång blir dags för slutgiltigt beslut i frågan.