Preskribering & Volvo och kompetensutvecklingsinsatser

Läser i morgontidningen att under en treårsperiod har 159 brottslingar lyckats smita från sina fängelsestraff, helt enkelt genom att hålla sig undan efter det att dom har avkunnats. Det vanligaste är tydligen att man åker utomlands och är borta så länge att brottet hinner preskriberas. Det är naturligtvis inte bra – man borde börja med att förlänga preskriptionstiden.

Volvo.
Mot bakgrund av de omfattande varslen från Volvos sida, så har det ju diskuterats fram och tillbaka hur man ska kunna lösa det med kompetensutvecklingsinsatser och annat så att de varslade skulle kunna ‘övervintra’ för att sedan kunna kliva in och köra för fullt så fort orderingången börjar gå upp igen. Inte minst Volvoledningen har efterlyst statliga åtgärder och uppvaktat regeringen för detta. Själv har jag sagt att såväl företaget (Volvo) som staten borde gå in och dela på kostnaderna för sådana insatser, även om det infrågasätts varför skattebetalarna ska stå för delar av denna kostnad. Men det byggde som sagt på att även Volvo skulle vara villiga att ta sitt ansvar för sina anställda.

Volvo har inte ansett sig ha råd med kompetensutvecklingsinsatser. Samtidigt kunde vi nyligen höra att man beslutat dela ut fyra miljarder till sina aktieägare istället. Självklart måste företag kunna betala ut vinster till sina aktieägare, inget snack om den saken, men det blir svårare att samtidigt hävda att skattebetalarna är dom som ska ta kostnaderna för kompetensutvecklingsinsatser. Det finns bevisligen pengar, men det blir då en fråga om prioriteringar.

På Volvoklubbens hemsida i Umeå har facket räknat ut vad fyra miljarder skulle räcka till.
Bland exemplen nämns: ‘Ett ordentligt kompetensutvecklingsprogram och anställning ett år för samtliga 7 600 varslade och då skulle det ända finnas en miljard till annat.’

Preskribering & Volvo och kompetensutvecklingsinsatser

Läser i morgontidningen att under en treårsperiod har 159 brottslingar lyckats smita från sina fängelsestraff, helt enkelt genom att hålla sig undan efter det att dom har avkunnats. Det vanligaste är tydligen att man åker utomlands och är borta så länge att brottet hinner preskriberas. Det är naturligtvis inte bra – man borde börja med att förlänga preskriptionstiden.

Volvo.
Mot bakgrund av de omfattande varslen från Volvos sida, så har det ju diskuterats fram och tillbaka hur man ska kunna lösa det med kompetensutvecklingsinsatser och annat så att de varslade skulle kunna ‘övervintra’ för att sedan kunna kliva in och köra för fullt så fort orderingången börjar gå upp igen. Inte minst Volvoledningen har efterlyst statliga åtgärder och uppvaktat regeringen för detta. Själv har jag sagt att såväl företaget (Volvo) som staten borde gå in och dela på kostnaderna för sådana insatser, även om det infrågasätts varför skattebetalarna ska stå för delar av denna kostnad. Men det byggde som sagt på att även Volvo skulle vara villiga att ta sitt ansvar för sina anställda.

Volvo har inte ansett sig ha råd med kompetensutvecklingsinsatser. Samtidigt kunde vi nyligen höra att man beslutat dela ut fyra miljarder till sina aktieägare istället. Självklart måste företag kunna betala ut vinster till sina aktieägare, inget snack om den saken, men det blir svårare att samtidigt hävda att skattebetalarna är dom som ska ta kostnaderna för kompetensutvecklingsinsatser. Det finns bevisligen pengar, men det blir då en fråga om prioriteringar.

På Volvoklubbens hemsida i Umeå har facket räknat ut vad fyra miljarder skulle räcka till.
Bland exemplen nämns: ‘Ett ordentligt kompetensutvecklingsprogram och anställning ett år för samtliga 7 600 varslade och då skulle det ända finnas en miljard till annat.’