Allians för Umeå föreslår 13-punkts stimulanspaket

Varslen duggar tätt i spåren av finansoro och lågkonjunktur. Regeringen har mött detta med det mest omfattande stimulandspaketet i Europa.

Umeåregionen, liksom resten av länet, har drabbats hårt av varslen och därför bör även Umeå kommun göra det som politiskt står i vår makt för att stimulera ekonomin lokalt och regionalt. Tidigarelägga investeringar och reinvesteringar, utnyttja de möjligheter som finns med instegsjobb etc.

På debattplats i dagens VK presenterar vi gruppledare i Allians för Umeå ett omfattande stimulanspaket i 13 punkter som i stort som smått alla syftar till att få fart på tillväxt och utveckling i Umeå, samtidigt som vi faktiskt utnyttjar lågkonjunkturen till att rusta Umeå på bästa tänkbara sätt.

Börjar det inte bli dags att agera nu, Lennart Holmlund? Eller kommer även detta att mötas med tystnad av socialdemokraterna i Umeå?

Läs hela debattartikeln på:http://www.vk.se/Article.jsp?article=250586