Lysande besked i kärnkraftsfrågan

Idag kom så äntligen besked om hur det blir i kärnkraftsfrågan. Det förbud som har varit mot mer kärnkraft från i princip den folkomröstning som gick av stapeln för runt 30 år sedan är på väg att vara över. Ett beslut som nu allt mer prövats mot verkligheten och inte visat sig vara realistiskt. Dagens besked om nya kärnkraftverk är bra såväl för klimatet, jobben och välfärden. Tillgången till billig el är avgörande för jobb och tillväxt. Svensk industri är elintensiv och basindustriföretagen sysselsätter direkt eller indirekt över 300 000 människor.

Sverige behöver kärnkraften för att klara ambitiösa miljömål med minskat koldioxidutsläpp och för att realistisk klara energiförsörjningen utan att behöva importera smutsigt kol från utlandet. Kärnkraften är tillsammans med vattenkraft den form av elproduktion som har lägst utsläpp av koldioxid vid drift.

Dagens överenskommelse är ett lysande besked för Sverige.