Till Helsingfors idag

Som man kunde läsa i VF idag så är det en delgation från Umeå som idag åker till Helsingfors för att besöka bl.a. Hartwall Arena. Besöket kommer naurligtvis med anledning av de planer som finns på att bygga en ny stor evenemangsarena i Umeå. Förhoppningen är ju att vi ska kunna ett inriktningsbeslut kring detta under våren.

Det är ju mycket som ska falla på plats – innehåll, åskådarkapacitet, privata aktörers medverkan, finansiering och inte minst placeringen. Men jag gör ändå bedömningen att det finns såväl ett brett politiskt stöd som ett brett folkligt stöd för byggandet av en ny arena i vår kommun.

Norrlands huvudstad behöver en ordentlig arena, som kan locka hit de stora evenemangen!

Nu till flygplatsen. På återhörande.