Ministerbesök i Umeå idag

Bloggar lite snabbt från Arlanda och SkyCity.

Idag på förmiddagen har socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m) besökt Umeå och träffat 260 förtidspensionärer. Det är en del i den rundresa hon gör i landet och träffar just förtidspensionärer. Jag har själv har inte haft möjlighet att delta eftersom jag är på väg till Finland.

Budskapet från ministern idag, om jag är rätt förhandsinformerad, skulle bl.a. vara att peka på det faktum att förtidspensionärer nu erbjuds möjlighet att arbeta, studera eller arbeta ideellt utan att rätten till sjukersättning dras in.

Vi har äntligen en regering som väljer att inte gömma undan eller försöker glömma bort dem som förtidspensionerats, utan tvärtom på olika sätt vill underlätta för dem som har förmågan att kunna komma tillbaka på arbetsmarknaden.

Ministerbesök i Umeå idag

Bloggar lite snabbt från Arlanda och SkyCity.

Idag på förmiddagen har socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m) besökt Umeå och träffat 260 förtidspensionärer. Det är en del i den rundresa hon gör i landet och träffar just förtidspensionärer. Jag har själv har inte haft möjlighet att delta eftersom jag är på väg till Finland.

Budskapet från ministern idag, om jag är rätt förhandsinformerad, skulle bl.a. vara att peka på det faktum att förtidspensionärer nu erbjuds möjlighet att arbeta, studera eller arbeta ideellt utan att rätten till sjukersättning dras in.

Vi har äntligen en regering som väljer att inte gömma undan eller försöker glömma bort dem som förtidspensionerats, utan tvärtom på olika sätt vill underlätta för dem som har förmågan att kunna komma tillbaka på arbetsmarknaden.