Norrlands mesta attraktiva bostadsområde!

Japp, ‘Norrlands mest attraktiva boende’ kan vi läsa om i dagens VF och det som åsyftas är förstås de nyligen beslutade bostadsområdena på Ön i Umeå, och planerna där. Inga överklagningar har inkommit (!) så nu beräknas möjlig byggstart till år 2012 och inflyttning av de första hyregästerna år 2013. Med rätt gestaltning och utformning kommer detta att sätta Umeå på kartan, var så säker.

Kommentarer i övrigt:
– Välkommet att Kd svänger i kärnkraftsfrågan och blir mer positiva, enligt DN-debatt.
– Pinsamt att ledande i Norrstyrelsen vill köra på som om inget hänt. Ny region minst 6 år bort.
– Moderaterna når idag sin högsta notering i opinionen sedan oktober 2006 enligt Synovate.
– Lennart Holmlund fixar aldrig, aldrig, aldrig att sänka skatten. Läs mer i dagens VK.