Oacceptabelt att slå barn!

Oacceptabelt att slå barn
Igår var jag och många andra på plats när Bris (Barnens rätt i samhället) släppte sin rapport över deras kontakter med barn och ungdomar under föregående år. Bris fyller en mycket viktig funktion med sitt arbete och förtjänar allt stöd som man kan få.

22.000 barn kontaktade Bris under 2008. Oroväckande – och fullständigt oacceptabelt – är att antalet barn som uppger att de blir slagna av sina föräldrar (oftast av pappan) har ÖKAT. Det här är en trend som vi alla måste göra vårt yttersta för att bekämpa. Aga förbjöds 1979 men har dessvärre inte försvunnit, och nu verkar det som att våldet mot barn från vuxa alltså ökar. Bris hade en rad förslag på hur samhället ska bli bättre på att värna barnens intressen och visst finns det mycket kvar att göra. Allt ifrån bättre samverkan mellan olika myndigheter, bättre kanaler för barn att komma i kontakt med vuxna, vuxna måste bli bättre på att upptäcka varningssignaler etc.

Oacceptabelt att slå barn!

Oacceptabelt att slå barn
Igår var jag och många andra på plats när Bris (Barnens rätt i samhället) släppte sin rapport över deras kontakter med barn och ungdomar under föregående år. Bris fyller en mycket viktig funktion med sitt arbete och förtjänar allt stöd som man kan få.

22.000 barn kontaktade Bris under 2008. Oroväckande – och fullständigt oacceptabelt – är att antalet barn som uppger att de blir slagna av sina föräldrar (oftast av pappan) har ÖKAT. Det här är en trend som vi alla måste göra vårt yttersta för att bekämpa. Aga förbjöds 1979 men har dessvärre inte försvunnit, och nu verkar det som att våldet mot barn från vuxa alltså ökar. Bris hade en rad förslag på hur samhället ska bli bättre på att värna barnens intressen och visst finns det mycket kvar att göra. Allt ifrån bättre samverkan mellan olika myndigheter, bättre kanaler för barn att komma i kontakt med vuxna, vuxna måste bli bättre på att upptäcka varningssignaler etc.