Infrastruktur, skatten och Europaval

Regeringen satsar stort på infrastruktur!
Ibrahim Baylan (s) gnäller på debattplats i VK idag över regeringens infrastruktursatsningar. Socialdemokraterna vill plötsligt satsa 40 miljarder mer än regeringen på en tioårsperiod. Intressant. Varför ville de aldrig satsa mer pengar när de själva satt vid makten? Regeringens infrastruktursatsning är den enskilt största satsningen hittills, och däri finns även förverkligandet av Umeås efterlängtade ringled. Här snackas det inte, utan här genomförs det också saker och ting! Baylans kritik blir bara löjlig eftersom (s) inte själva har lyckats leverera i infrastrukturfrågor. Något som Alliansen nu lyckas med.

Skatten i Umeå
Lennart Holmlund försöker i dagens Vk försvara att Umeå kommun har en av de högsta skatterna i landet. Om jag kommer ihåg rätt ligger vi på plats 258 av 290 kommuner och det är inget att vara stolt över, med tanke på att umeborna inte får någon högre kvalitet i kärnverksamheterna. Däremot tvingas umeborna betala betydligt mer pengar för att bo just i Umeå – 10.000kr mer per familj och år. Och vem är det som inte kan räkna Holmlund? Titta bara på de senaste åren. Vem har haft rätt år efter år? Såväl 2005, 2006, 2007 och 2008 hade vi kunnat sänka skatten – och faktiskt mer – än vad vi i Alliansen hade föreslagit för respektive år. Detta medan (s) har förklarat att det varit omöjligt, vilket vi med facit i hand vet är FEL.

Europaval i juni
En undersökning visar att två tredjedelar av svenska folket inte vet att det är Europaval i år. Och 50% bryr sig heller inte om valet. Detta är naturligtvis bekymrande siffror som borde få alla ansvariga att ta sig själva i kragen. Det närmaste halvåret måste ägnas betydligt mer åt Europafrågorna, så att väljarna får en chans att ta ställning inför den 7 juni.