Ingen spetsutbildning till Umeå – fråga på nästa fullmäktige

Till skillnad från andra kommuner i Norrland lyckas inte Umeå kvalificera sig till dem som har sådan hög kvalitet på programmen att de anses motiverade att klara av att bedriva spetsutbildnign på gymnasiet. Det beskedet gav Skolverket igår. För Umeå som kunskapsstad och vilja att prestera bra är detta naturligtvis oroväckande signaler. Men det kommer en ny möjlighet att kvalificera sig inom ett år och då borde Umeå vara på bettet.

Jag tänkte diskutera denna fråga på nästa kommunfullmäktige och har idag därför lämnat in följande frågor till gymnasienämndens ordförande Hans Lindberg (s):

Inga spetsutbildningar till Umeå, men kanske nästa gång?

Skolverket har utsett tio skolor runt om i landet som skall få bedriva spetsutbildning för studiebegåvade elever. Dessvärre hamnade Umeå inte bland de utvalda trots att vi hade tre skolor som lämnat in ansökningar – skolor från Luleå, Härnösand och Gävle lyckades däremot kvalificera sig bland de bästa i landet. Umeå hamnade inte heller i den grupp av ansökningar som ansågs hålla så pass hög kvalitet att de var i närheten av att kunna kvalificera sig.

Det är naturligtvis beklagligt att Umeå som skol- och universitetsstad inte hamnar i topp.

Med anledning av detta vill jag fråga gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Hans Lindberg följande frågor:

– Vad drar du för slutsats av att Umeå inte lyckades kvalificera sig till att få någon av de olika spetsutbildningarna på gymnasiet?
– Anser du att Umeå bör försöka igen nästa gång det är möjligt att lämna in ansökningar om spetsutbildningar?

Anders Ågren
kommunalråd, m