Medborgarförslag, kameror och Marta

Igår beslutade vi i kommunstyrelsens arbetsutskott om vilka regler som ska gälla kring inlämnandet av medborgarförslag i Umeå. Reglerna fastställs slutgiltigt i KF i slutet på januari. Medborgarförslag blir alltså nu verklighet efter det att en moderat motion blev bifallen i fullmäktige i november. Det har ju bland skeptikerna höjts tvivel på huruvida det kommer att komma några förslag från invånarna, och det återstår förstås att se. Men glädjande är att ett förslag redan har lämnats in, så visst intresse finns det uppenbarligen.

När det gäller kameraövervakningen blev det exakt som jag hade förutspått. Ett enhälligt arbetsutskott sade (som vanligt) ja till att tillåta övervakningskameror, denna gång 20 övervakningskameror hos Lidl. Socialdemokraten MarieLoucie Rönnmark (s) hade tydligen hunnit ändra sig sedan det senaste fullmäktigemötet och tycker numera att det är bra med kameraövervakning igen. Är någon förvånad? Dubbelmoral kallas det.

Avslutningsvis kan vi konstatera att Martas tid i UIK är över och det är bara att tacka för den tid som varit. Vi ska inte låta hennes agents agerande svärta ned minnet av allt lysande och storartat som hon har uträttat för Umeå och klubben.