Biblioteksflytt och debatten om kameraövervakning

Bloggandet har fått vila några dagar, men nu är jag tillbaka som vanligt. Har tillbringat de senaste dagarna med att planera den politiska verksamheten år 2009 och det är onekligen ganska mycket som står på den dagordningen.

Flytt av Stadsbiblioteket?
VK publicerar idag en opinionsundersökning som visar att 34% är negativa till en flytt och av rubrikerna att döma så menar man då att motståndet bland invånarna är kompakt. Men tittar vi närmare på siffrorna skulle man kunna vända på det; 66% av umeborna är positiva till en flytt, bryr sig inte om lokaliseringen eller vet inte. Blott en tredjedel är negativa. Man kan alltså vinkla nyheten lite som man vill. Jag är förvånad över att så få var negativa – vid sådana här undersökningar brukar det vara lätt att vara konservativ och negativ till förändring. Framförallt när det inte finns ett färdigt förslag om flytt av biblioteket att ta ställning till. Från moderat sida har vi sagt att vi kan tänka oss en flytt av stadsbiblioteket till Staden mellan broarna om det behövs och är positivt för biblioteksverksamheten och hittills pekar ju mycket i den riktningen.

Kameraövervakning
Den minnesgode vet att vi hade en het debatt om kameraövervakning vid senaste fullmäktige. En moderat motion om att undersöka möjligheterna att placera ut övervakningskameror på de tre mest brottsutsatta platserna i staden väckte argt motstånd från många håll. Det varnades för ett ‘storebrorsamhälle’ och att den personliga integriteten var starkt hotad i Umeå av oss moderater. Vi tyckte däremot debatten var konstig och anklagade (s) för dubbelmoral eftersom kommunstyrelsens arbetsutskott praktiskt taget vid varje sammanträde säger ja till kameraövervakning, och då på platser som inte är lika utsatta för våld och brott som den moderata motionen gällde. Men bl.a. kommunfullmäktiges ordförande, socialdemokraten MarieLouice Rönnmark menade att nu var det dags för en kursändring i Umeå, även när det gällde de beslut som vi tar beträffande kameraövervakning generellt. Utvecklingen hade gått för långt och nu skulle man bli mer restriktiv.

Jojo. Ska bli mycket intressant att se vad som händer idag. Idag ska vi ta ställning till om kommunen är positiv till utplacering av hela 20 övervakningskameror för Lidls räkning i deras nya butik. Kommer fullmäktiges ordförande rösta nej, eller var det som jag befarade att hon bara hycklade i talarstolen och gav dubbelmoralen ett ansikte? Jag tro på det senare men den som lever får se.

Biblioteksflytt och debatten om kameraövervakning

Bloggandet har fått vila några dagar, men nu är jag tillbaka som vanligt. Har tillbringat de senaste dagarna med att planera den politiska verksamheten år 2009 och det är onekligen ganska mycket som står på den dagordningen.

Flytt av Stadsbiblioteket?
VK publicerar idag en opinionsundersökning som visar att 34% är negativa till en flytt och av rubrikerna att döma så menar man då att motståndet bland invånarna är kompakt. Men tittar vi närmare på siffrorna skulle man kunna vända på det; 66% av umeborna är positiva till en flytt, bryr sig inte om lokaliseringen eller vet inte. Blott en tredjedel är negativa. Man kan alltså vinkla nyheten lite som man vill. Jag är förvånad över att så få var negativa – vid sådana här undersökningar brukar det vara lätt att vara konservativ och negativ till förändring. Framförallt när det inte finns ett färdigt förslag om flytt av biblioteket att ta ställning till. Från moderat sida har vi sagt att vi kan tänka oss en flytt av stadsbiblioteket till Staden mellan broarna om det behövs och är positivt för biblioteksverksamheten och hittills pekar ju mycket i den riktningen.

Kameraövervakning
Den minnesgode vet att vi hade en het debatt om kameraövervakning vid senaste fullmäktige. En moderat motion om att undersöka möjligheterna att placera ut övervakningskameror på de tre mest brottsutsatta platserna i staden väckte argt motstånd från många håll. Det varnades för ett ‘storebrorsamhälle’ och att den personliga integriteten var starkt hotad i Umeå av oss moderater. Vi tyckte däremot debatten var konstig och anklagade (s) för dubbelmoral eftersom kommunstyrelsens arbetsutskott praktiskt taget vid varje sammanträde säger ja till kameraövervakning, och då på platser som inte är lika utsatta för våld och brott som den moderata motionen gällde. Men bl.a. kommunfullmäktiges ordförande, socialdemokraten MarieLouice Rönnmark menade att nu var det dags för en kursändring i Umeå, även när det gällde de beslut som vi tar beträffande kameraövervakning generellt. Utvecklingen hade gått för långt och nu skulle man bli mer restriktiv.

Jojo. Ska bli mycket intressant att se vad som händer idag. Idag ska vi ta ställning till om kommunen är positiv till utplacering av hela 20 övervakningskameror för Lidls räkning i deras nya butik. Kommer fullmäktiges ordförande rösta nej, eller var det som jag befarade att hon bara hycklade i talarstolen och gav dubbelmoralen ett ansikte? Jag tro på det senare men den som lever får se.