Fler kvinnor i topp med Alliansregeringen

Noterar att nuvarande regering får beröm efter att Sveriges Radios Ekoredaktion gjort en kartläggning av hur fördelningen av nya statliga chefsjobb sett ut jämfört med tidigare s-regeringar.

Det visar sig att fler kvinnor och fler människor med utländsk bakgrund nu kommer i fråga när det gäller de åtråvärda chefspositionerna inom staten.

Och det är ju verkligen på tiden. Numera är det i större utsträckning konkurrens om tjänsterna och de annonseras ut offentligt – det går alltså inte att bara komma och vifta med partiboken i maktens korridorer som under tidigare decennier. Som ett resultat ser vi glädjande nog att varannan chef som utses under nuvarande regering är kvinna (jmf med 32% tidigare) och 20% av de utsedda har utländsk bakgrund (jmf med 6% tidigare). Chefsutnämningarna speglar det alltså svenska samhället bättre sedan valet 2006. Låt oss hoppas att det fortsätter så efter valet 2010 också!