Tullen och Norra länken

Tullen i Umeå
För ett år sedan var det braskande rubriker om att tullen i Umeå skulle läggas ned, med många negativa konsekvenser som följd. Idag möts vi av rubriker av en helt annan art. Regeringen lyssnade ju som bekant på kritiken om för lite resurser och sköt till extra medel till tullen för att klara verksamheten, vilket var välkommet. Nu föreslås dessutom att Umeå ska bli centrum för tullverksamheten i Norrland. Här kan man verkligen tala om en positiv vändning i frågan.

Norra Länken godkänd
Vägverket har nu beslutat att godkänna vägplanen för den del av Umeås vägpaket som kallas Norra Länken, alltså den del som skall gå genom I20-skogen. Det är positivt att ännu en pusselbit faller på plats för genomförandet av den av umeborna så efterlängtade ringleden. Byggstart för Norra Länken planeras till hösten 2009.

I skuggan av alla tunga varsel som den sista tiden drabbat Umeå och regionen så sker det alltså samtidigt en rad positiva saker som vi inte ska glömma bort. Beslutet om vägpaketets genomförande torde vara det största som hänt på mycket länge.