Möten, skatten och mindre rymningar

Möten idag
Börjar morgonen med Alliansmöte för gruppledare och politiska sekreterare. Därefter partiöverläggningar om kommunfullmäktiges arbetsformer, eftersom våra KF-möten har en tendens att hålla på extremt länge varpå alla interpellationer hamnar i en ständigt växande kö. Efter lunch följer sammanträde med styrelsen för Umeå Koncernföretag.

Skatten i Umeå
VK publicerar idag en opinionsundersökning som visar att de flesta invånarna vill behålla skattenivån som idag, ca 1/4 vill sänka skatten och endast 2% vill höja skatten. Tråkigt att inte fler vill sänka skatten, men jag är samtidigt inte förvånad. Liknande undersökningar brukar ge liknande svar, eftersom människor är beredda att betala skatt om det går till viktiga välfärdsverksamheter. Men frågan är varför Umeå behöver ha 2 kr högre skatt än riksgenomsnittet?

Varför ska umebon betala 5000 kr mer per person och år utan att få mer för pengarna? Det är ju fullständigt vansinnigt. Nej, vi som vill sänka skatten måste kämpa på och bli bättre på att förklara behovet av sänkt skatt. Det finns ju ingen koppling mellan hög skatt och god kvalité i välfärden, vilket man snabbt ser om vi blickar ut över kommunerna i vårt land. Umeå kommun gör nu stora ekonomiska överskott år efter år. Dessa pengar gör bätttre nytta i umebornas plånböcker än nere i kommunens kassakista.

Mindre rymningar från landets fängelser
Svängdörrarna på landets fängelser har nu stängts. Färsk statistik visar att rymningarna från såväl landets öppna som slutna anstalter har minskat radikalt. Jämfört med år 2003 och idag är det mycket glädjande förändringar. Förklaringen är så klart att man numera satsar på att göra det svårare att rymma från fängelserna, vilket man tycker borde ha varit självklart även under tidigare regeringar. Brottslingar ska sitta bakom lås och bom.