Grattis Isac!

Har idag på eftermiddagen varit på årsmötet för föreningen Moderata Studenter vid Umeå Universitet. En ny styrelse valdes och ordförande blev Isac Öberg. Grattis Isac! Jag själv ledde årsmötesförhandlingarna och talade sedan på temat – Den moderata närvaron vid Umeå Universitet sedan begynnelsen.

Umeå Konservativa Studentförening bildades 1957, bytte namn till Föreningen Ymer år 1970, bytte sedan namn till Fria Moderata Studentföreningen Ymer år 1988 (efter en sammanslagning mellan den konservativa föreningen Ymer och den liberala föreningen FMS-Umeå. Och nu alltså Moderata Studenter.

Det ska bli intressant att följa verksamheten. Bara det som de aktiva i föreningen gjort hittills under 2008 är ju mycket imponerande. Många kampanjer och många nya medlemmar. Dock kan jag konstatera att VISSA av de icke-politiska aktiviteterna skiljer sig från dem som var aktuella när jag själv var ordförande i den moderata studentföreningen på 90-talet. Jag tror inte att vi hade kommit på idén att skicka iväg medlemmarna på bärplockning eller erbjuda gratis massage för stressade studenter. Ni bryter redan ny mark 🙂

För partiet är de moderata studenternas verksamhet vid Umeå Universitet mycket viktig. Vi har haft ett nära och bra samarbete med de moderata studenterna genom åren och med Isac och övriga i styrelsen så är jag övertygad om att det kommer vara så även i fortsättningen.