Bra insatser av regeringen

Alliansregeringen presenterade på förmiddagen satsningar på 8,3 miljarder kronor för jobb och omställning. För att möta den globala finanskrisen, utöver de stora satsningar på 32 miljarder från och med 1 januari 2009 som redan aviserats genom höstbudgeten.

Nu ser vi satsningar på: Förstärkt stöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa, förstärkt stöd för långtidsarbetslösa, förstärkning av yrkeshögskolan och gymnasial yrkesutbildning, förstärkta satsningar på infrastruktur och förstärkt skatteavdrag för hushållstjänster i form av reparation, ombyggnader och underhåll av byggnader (ROT-tjänster).

Bra av regeringen!