Ön kommer upp till beslut

Som jag bloggade om tidigare så tar vi idag ställning, i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott, till den fördjupade översiktsplanen för Ön. Moderaterna och några andra partier i kommunen har samma uppfattning om inriktningen på byggandet.

Vi har nu möjligheten att skapa ett av Sveriges absolut mest attraktiva bostadsområden. Ön har ett unikt läge mitt i Umeälven. Nära till centrum, nära till flygplatsen. Vi vill skapa möjligheterna till en vacker och spännade stadsdel på norra delen av Ön, där många människor ska kunna få möjligheten att bo i närheten av vatten. Självfallet ska vi tillåta byggandet av höga hus, så att det kan bli en häftig skyline. Goda gång- och cykelförbindelser är högprioriterade med två GC-broar: en mot Konstnärligt Campus, en mot Teg. Däremot ingen bilbro, förrän på sikt.

Det är också viktigt att ha tidsperspektivet i åtanke. Vi talar om en utbyggnad som ska ske etappvis under 20 år eller mer. Ska man placera ut en bilbro ska den heller inte uppmuntra till bilåkande före andra färdsätt – bättre att försöka uppmuntra människor till att gå eller ta cykeln istället. Inte minst för miljöns skull är det viktigt att bygga bostäder centralt. Vi vet att detta genererar minst biltrafik – människor kan då i högre utsträckning promenera, cykla eller åka kollektivt.

Slutgiltigt beslut tas i fullmäktige den 22 december.