Blogg direkt: Osund konkurrens

Förekomsten av osund konkurrens gentemot det privata näringslivet, är ett av de största problemen vi har i Umeå, om vi lyssnar på de företagare som finns i vår kommun. Av landets 290 kommuner hamnar vi år efter år bland de sämsta i landet i svenskt näringslivs undersökning: År 2008 plats 262, vi har som bäst varit på 252 plats. Mycket allvarligt med andra ord. När vi är ute och gör företagsbesök är detta också en av de vanligaste frågorna vi får.

Därför var det positivt att vi över partigränserna kunde ta beslut om att särskilt titta på detta, så att SLK skulle kunna komma tillbaka med skarpa förslag på att avveckla osund konkurrens om man kunde hitta några såna exempel.

Av Holmlunds svar på interpellationen för några minuter sedan kan vi alltså utläsa att beträffande uppdraget att utreda vilka verksamheter som konkurrensutsätts idag och vilka verksamheter som kan konkurrensutsättas i framtiden – så har kommunen inte ens påbörjat det arbetet. Trots att vi gav uppdraget i april 2007. 1 år och 7 månader – inte ens påbörjat! Undermåligt hanterat.

Beträffande utredningen om osund konkurrens, som var en av hörnpelarna i kommunens handlingsplan, så har det inte heller hänt något. Man har lämnat över uppdraget till Företagarna. (Det i sig är helt OK, men det blir intressant när vi läser hela svaret från Holmlund).

Näringslivskontoret fick uppdraget den 22 maj 2007. På hela 11 månader gör man INGENTING för att utreda frågan om osund konkurrens. Man har inte lyft ett finger för att arbeta med denna centrala och viktiga fråga. Sedan kommer – som tur var – ett brev från Företagarna i april 2008 och då lämnar man över ansvaret att fixa detta till Företagarna! Till dags dato har vi inte fått någon återrapport därifrån, så 1 och 6 månader efter beslutet i NP har vi inte sett något resultat.

Detta sammantaget ger ingen bra bild av Umeå kommuns engagemang när det gäller dels att ta reda på förekomsten av osund konkurrens, dels att åtgärda densamma.

Blogg direkt: Osund konkurrens

Förekomsten av osund konkurrens gentemot det privata näringslivet, är ett av de största problemen vi har i Umeå, om vi lyssnar på de företagare som finns i vår kommun. Av landets 290 kommuner hamnar vi år efter år bland de sämsta i landet i svenskt näringslivs undersökning: År 2008 plats 262, vi har som bäst varit på 252 plats. Mycket allvarligt med andra ord. När vi är ute och gör företagsbesök är detta också en av de vanligaste frågorna vi får.

Därför var det positivt att vi över partigränserna kunde ta beslut om att särskilt titta på detta, så att SLK skulle kunna komma tillbaka med skarpa förslag på att avveckla osund konkurrens om man kunde hitta några såna exempel.

Av Holmlunds svar på interpellationen för några minuter sedan kan vi alltså utläsa att beträffande uppdraget att utreda vilka verksamheter som konkurrensutsätts idag och vilka verksamheter som kan konkurrensutsättas i framtiden – så har kommunen inte ens påbörjat det arbetet. Trots att vi gav uppdraget i april 2007. 1 år och 7 månader – inte ens påbörjat! Undermåligt hanterat.

Beträffande utredningen om osund konkurrens, som var en av hörnpelarna i kommunens handlingsplan, så har det inte heller hänt något. Man har lämnat över uppdraget till Företagarna. (Det i sig är helt OK, men det blir intressant när vi läser hela svaret från Holmlund).

Näringslivskontoret fick uppdraget den 22 maj 2007. På hela 11 månader gör man INGENTING för att utreda frågan om osund konkurrens. Man har inte lyft ett finger för att arbeta med denna centrala och viktiga fråga. Sedan kommer – som tur var – ett brev från Företagarna i april 2008 och då lämnar man över ansvaret att fixa detta till Företagarna! Till dags dato har vi inte fått någon återrapport därifrån, så 1 och 6 månader efter beslutet i NP har vi inte sett något resultat.

Detta sammantaget ger ingen bra bild av Umeå kommuns engagemang när det gäller dels att ta reda på förekomsten av osund konkurrens, dels att åtgärda densamma.