Hur ser alternativet ut?

Idag sammanträde med styrelsen för SKL i Stockholm. Vi började imorse med partigruppmöte, därefter Alliansträff och sen styrelsemöte. Efter lunch bär det dock av hem till Umeå. Borta bra men hemma bäst!

Vad är alternativet?
Ja, det kan man fråga sig när vi varje dag får läsa om turerna inom oppositionen. Regeringen står stark och enad, och hanterar den globala finanskrisen på ett betryggande sätt. Ser att finansminister Anders Borg utsetts till den fjärde bäste finansministern, eller något i den stilen. Oppositionen då? Ja, de har fortfarande inte enats om ett samarbete, och i onsdags åkte Mona Sahlin och miljöpartiets språkrör på en gemensam resa till Luleå utan Lars Ohly. Återigen sparkar två på den tredje. Det finns väl inte nån som tror att de egentligen vill samarbeta med vänstern? Samtidigt så tvingas Mona Sahlin att försöka göra upp med (v) eftersom hon inte har stöd av sitt eget parti.

Det vore högintressant att se vilken ekonomisk politik som socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern vill driva tillsammans om de satt vid makten. Hur skulle deras skarpa förslag se ut för att underlätta för företagen. Vi vet att de vill höja arbetsgivaravgiften (den som regeringen sänkt), de vill höja skatten för dem som jobbar och därmed får människor MINDRE pengar att röra sig med varje månad. Vänstern vill ytterligare höja skatten för alla som tjänar mer än 17.000 kr, miljöpartiet vill höja bensinskatten och införa kilometerskatt för tunga transporter vilket kommer slå hårt mot vår industri. Där har vi alltså alternativet. Tre partier med en enda gemensam nämnare: höjda skatter. Och det faktum att två av partiledarna inte vill prata med den tredje.

Känns det trygget och stabilt? Not!